Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
+ 1,20 pkt
za kg

weberep R4 duo

Jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III o właściwościach:
1. jako zaprawa reprofilacyjna w przypadku napraw podłoży betonowych
2. jako szpachlówka drobnoziarnista do wyrównywania i wygładzania podłoży betonowych
3. wewnątrz i na zewnątrz budynku