Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
+ 0,20 pkt
za kg

weberfloor 1000 PLUS

Szybki jastrych cementowy o właściwościach:
1. Grubość układania 10 - 100 mm
2. szybko wiąże i wysycha - płytki można układać już po 48 godz.
3. do układania ręcznego